Lees hier het laatste nieuws uit vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Lees online
Nieuwsbrief 14 juli 2016
Ons Middelbaar Onderwijs
 
Koers 2023 - laat weten wat je ervan vindt!
Dit voorjaar heeft het bestuur gesproken met onder andere leerlingen, ouders en collega's. De nieuwe Koers-tekst krijgt steeds meer vorm en wordt kort na de zomer in concept gedeeld. Tot dan kun je op de speciale LinkedIn pagina reageren op een aantal stellingen. Denk mee en laat weten wat je ervan vindt. » lees verder
Van toezicht naar leren van elkaar
Column door Eugène Bernard
Onze scholen besteden voortdurend aandacht aan onderwijskwaliteit. Ook om aan de minimumeisen van de inspectie te voldoen. Maar we willen af van het controlerende mechanisme van de inspectie. Eugène: “We willen een werkwijze die recht doet aan een lerende gemeenschap, vanuit de gemeenschappelijkheid in de vereniging.” » lees verder
Save the date: LB4D van 21 t/m 24 november
De Loopbaan4daagse 2016 is op vier verschillende locaties met vier verschillende thema's: professionalisering van docenten - persoonlijk leiderschap - effectiever communiceren - bewegen in je loopbaan. Interessant voor jong en oud, voor docent en OOP. Iemand een dagje laten meelopen? Zelf een workshop geven? Meer informatie? » lees verder
Tweede Kamerleden bezoeken OMO-scholen
Leden van de onderwijscommissie OCW brengen een werkbezoek aan onze scholen. Zij discussiëren over het overheidsbeleid in de praktijk, zoals Passend Onderwijs, de inspectie en onze kwaliteitsontwikkeling en het curriculum van lerarenopleidingen. Roelof Bisschop, kamerlid voor de SGP, doet verslag van zijn bezoek aan het Odulphuslyceum. » lees verder
Geslaagde bijeenkomst anti-pestcoördinatoren
Op 15 juni was de eerste netwerkbijeenkomst voor anti-pestcoördinatoren van OMO-scholen. Een geslaagde aftrap, met als resultaat o.a. de afspraak om met elkaar blijvend visies en kennis te gaan delen. Op 5 oktober komt het netwerk weer bij elkaar. Interesse? Mail naar netwerkaanvoerder Joris Arts jar@fioretticollege.nl
Waardengedreven onderwijs in alle vakken
Alle docenten kunnen ethische onderwerpen aansnijden in hun lessen; niet alleen de docent levensbeschouwing. Om daar inhoud aan te geven worden vanaf het najaar handreikingen geformuleerd die door alle docenten gebruikt kunnen worden. » lees verder
We zijn bijna 100 jaar...
Op de eerste schooldag na de vakantie beginnen de festiviteiten. De twee Mollerscholen vieren hun 100ste verjaardag. Over alle feestelijkheden tijdens het jubileumjaar volgt direct na de zomervakantie meer informatie.
1967 - Bekijk de nieuwe film op de tijdlijn over de democratisering van het onderwijs » lees verder
Kennisdelen over digitale leermiddelen 
Zo’n 60 collega’s vanuit bijna alle OMO-scholen waren op 13 juli aanwezig bij de inspiratiebijeenkomst over digitale leermiddelen. Doel: kennisdelen met elkaar en inzicht krijgen in de visie op digitale leermiddelen van de verschillende marktpartijen. Samen met externe aanbieders van leermiddelen zijn de wensen en eisen geïnventariseerd vanuit de aanwezige scholen. » lees verder
ProMotion - bewegen in je loopbaan
Door: Jolanda Oorschot, loopbaanadviseur bij ProMotion
Als het gaat om bewegen in je loopbaan, dan gaat het om op tijd signalen als onvrede, onrust serieus te nemen en te onderzoeken waar ze vandaan komen. Dat doe je door aan de slag te gaan met vragen als: wat is voor mij werkelijk belangrijk, waar liggen mijn kwaliteiten? » lees verder
Kort nieuws
Twitter: nieuws uit de scholen
OMO-werkstukprijzen uitgereikt
Eerste training Orienteren op leidinggeven afgerond. Interesse?
Leerlinge schrijft dichtbundel "Woordenvol"
De overzichtsmail met onderwijsnieuws uit de media ontvangen?
Agenda
5 september OMO 100 jaar - viering Mollerlyceum Bergen op Zoom - voor genodigden
6 september OMO 100 jaar - viering Dr Mollercollege Waalwijk - voor genodigden
20 oktober Meesterlijke Ontmoeting 'Van ganzeveer tot gouden muis' 
10 november Meesterlijke Ontmoeting - Identiteit, 'Goed leven, goed mens, goed onderwijs'
11 december OMO 100 jaar - viering in de Sint-Jan
31 maart 2017 OMO 100 jaar - Feest voor ons allemaal!