Ons Middelbaar Onderwijs

In gesprek met de onderwijsinspectie


Voorheen sprak de onderwijsinspectie met de scholen, nu begon – voor het eerst in onze ruim 100 jaar geschiedenis - het vierjaarlijkse onderzoek met een gesprek met het bestuur.

Vanaf 2 november is het onderzoek gaande, met als startpunt een dialoog tussen inspectie en bestuur over de besturingsfilosofie en het functioneren van de vereniging. Het gesprek ging onder meer over de onderwijskwaliteit, de wijze waarop wij die verder ontwikkelen en over de financiële stabiliteit van de vereniging. Daarna heeft de inspectie een bezoek gebracht aan meerdere scholen, ter verificatie. Is wat er verteld is over het denken en doen binnen de vereniging terug te zien in de school en in de klas? Hoewel je meent te weten hoe het in elkaar steekt, voelt het toch als behoorlijk spannend als de inspectie op onderzoek uitgaat.

Eén oordeel
Dat er één oordeel wordt geveld over de vereniging als geheel, maakt dit vierjaarlijks inspectie-onderzoek wezenlijk anders. Hoe breng je goed over dat onze visie op het geheel is dat er weliswaar een gezamenlijke en herkenbare koers is, maar dat de vereniging bestaat uit delen die wij graag zo divers, of zo je wilt zo uniek mogelijk, willen laten zijn? Wij blijven streven naar ‘gelijk wat gelijk kan, anders wat anders moet’. Maatwerk is eerder regel dan uitzondering binnen de vereniging en dat willen wij blijven koesteren. Het is daardoor niet eenvoudig om alle delen langs één standaard te leggen.

Dilemma
Deze nieuwe toezichtsaanpak met één oordeel versterkt ook het vertrouwensdilemma voor het bestuur. Je wilt de inspectie laten zien dat je weet wat ze in de scholen gaat zien, maar tegelijk koesteren dat dat inzicht stoelt op een open gesprek met de scholen, gericht op ontwikkeling en niet op controle. Lees hier meer over in het artikel Het vertrouwensdilemma van schoolbestuurder Eugène Bernard’ op de website Verus, Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs.

Breed
Onze vereniging is omvangrijk. Het was dan ook een flinke kluif voor de inspecteurs van de onderwijsinspectie. Een proces van veel luisteren en informatie vergaren binnen een vereniging die niet gelooft in één standaard. De gesprekken en de bezoeken aan de scholen zijn goed verlopen. Het heeft veel inzichten gebracht.

Begin februari heeft het eindgesprek plaatsgevonden. We zijn nu in afwachting van de rapportage.

Eugène Bernard en Yvonne Kops


Vierjaarlijks onderzoek Inspectie van het Onderwijs
Eens in de vier jaar doet de Inspectie van het Onderwijs uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur en zijn scholen. Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet beter? In het toezicht vormen de verantwoordelijkheid van besturen voor onderwijskwaliteit en hun ambities het uitgangspunt en daarom begint het vierjaarlijkse onderzoek bij het bestuur. Naast de standaarden uit het kader wordt gekeken naar school specifieke standaarden. In het onderzoek bij OMO is gekozen voor standaarden binnen het thema verbeteringsgerichtheid. De inspectie heeft hiermee aangesloten bij één van de koerspijlers van OMO uit Koers 2023. Op de scholen is gekeken naar de zichtbaarheid van verbeteringsgerichtheid in houding en gedrag van medewerkers en in het didactisch handelen van de docent in de klas.