Lees hier het laatste nieuws uit vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Lees online

Nieuwsbrief 4 juli 2017
Ons Middelbaar Onderwijs
1992 - professionalisering van de organisatiestructuur
OMO-scholen functioneren vrij autonoom tot de jaren 90. Het ministerie van OC&W besluit dan tot ingrijpende onderwijsvernieuwingen. Daarmee wordt het risico op faillissement voor afzonderlijke scholen zo groot dat het bestuur de touwtjes stevig in handen neemt. » lees verder
Inspectiekader: Wat gaat goed? Wat kan beter?
Vanaf het nieuwe schooljaar krijgen bestuur en scholen van OMO te maken met het nieuwe inspectiekader. Dit gaat uit van integraal toezicht door het bestuur. Wat de school zich beleidsmatig voorneemt, ziet de inspecteur graag terug in het klaslokaal. » lees verder
"Mijn hoofddoek verandert niets aan de persoon Fatma"
Rubriek: collega met passie
Deze keer Fatma Demiral, docente Zorg en Welzijn aan het Munnikenheide College in Etten-Leur. Fatma wil graag een voorbeeld zijn voor haar leerlingen. "Juist door te benoemen dat ik zelf zo'n lange weg heb afgelegd, laat ik zien dat je iets kunt bereiken als je het echt wilt." » lees verder
Ouders halen het rapport op
Op Vakcollege Helmond bezoeken ouders een aantal keer per schooljaar de mentor van hun kind. Ze maken kennis met elkaar, spreken gezamenlijk doelen af en halen de rapporten op. Het is belangrijk dat ouders en school samen optrekken en er zo met elkaar voor zorgen dat het op school goed gaat met de leerlingen. » lees verder
"Bij OMO weten we wat bouwen is!"
Door: Frank Kraus, vestigingsdirecteur 2College Jozefmavo
Binnen 11 maanden een prachtige nieuwe school neerzetten. Dat is gelukt, in nauwe samenwerking tussen de mensen van de Jozefmavo en de experts op het OMO-bureau. "Voor collega's op de scholen is niet altijd bekend wat er allemaal op het OMO-bureau gebeurt. Bij OMO weten we wat bouwen is!" » lees verder
"Een CV om trots op te zijn"
OMO Scholengroep Helmond is volop bezig met het inrichten van een digitaal portfolio. Hierin is de brede ontwikkeling van de leerling, binnen en deels buiten de school, te volgen. Het reflecterend vermogen van de leerlingen groeit en wordt zichtbaar gemaakt in dit digitaal portfolio. » lees verder
Jaarlagen losgelaten op 2College Ruiven
2College Ruivenmavo in Berkel-Enschot start na de zomer in de eerste klassen met gepersonaliseerd leren. Zij gaan werken volgens het Zweedse concept Kunskapsskolan waarin het jaarlaagsysteem wordt losgelaten. Leerlingen krijgen maatwerk op het hoogste niveau. Docenten worden geschoold in de nieuwe aanpak. » lees verder
Diploma voor 1e lichting Econasium-leerlingen 
De eerste 99 getalenteerde leerlingen in bovenbouw vwo ontvingen gisteren hun Econasium-diploma. Het Econasium is voor leerlingen met wiskundig inzicht en interesse in economische onderwerpen. Ze worden ondersteund door wetenschappers van Tilburg University. » lees verder
Lees ook het artikel in het Brabants Dagblad van vandaag, 4 juli.
Winnaars OMO-prijzen aan het woord
Vrijdag 9 juni zijn de laatste OMO-prijzen 2017 uitgereikt. De prijswinnaars geven tips aan leerlingen die volgend jaar kans willen maken op een van de prijzen. Estelle: "Het is belangrijk dat je een onderwerp kiest dat je daadwerkelijk aanspreekt." » lees verder
Kort nieuws
Varendonck College behaalt TTO senior school certificaat
Expositie leerlingen Merletcollege op het OMO-bureau
Leerateliers sluiten het jaar optimistisch af
Agenda
28 september Meesterlijke Ontmoeting - BRAINmatters (inschrijving geopend)
11 oktober bijeenkomst netwerk anti-pestcoördinatoren