Lees hier het laatste nieuws van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Lees online
Nieuwsbrief 19 december 2017
Ons Middelbaar Onderwijs
"Alles van waarde verkocht ik om rond te kunnen komen"
Een collega vertelt zijn verhaal over het OMO-Fonds in de praktijk. Met 23 eurocent per maand kun je jezelf en je collega’s van OMO te hulp schieten als de financiële nood (te) hoog is geworden. » lees verder 

OMO en de Schoonmaak Coöperatie bieden werk aan arbeidsbeperkten
Vanaf 1 december is vereniging OMO lid van De Schoonmaak Coöperatie, een leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee geeft de vereniging invulling aan een ambitie uit Koers 2023: omarm en benut de diversiteit in de samenleving. En scholen zijn tevreden over de kwaliteit. » lees verder
Onderzoek in het gymlokaal – de AOS’en groeien door 
De academische opleidingsscholen (AOS’en) en de Fontys ALO werken, naast het opleiden van studenten, ook samen aan praktijkonderzoek. 'Lesson Study' onderzoekt de effectiviteit van het vak lichamelijke opvoeding. Hoe maken we de gymlessen aantrekkelijk voor iedere leerling? » lees verder
ProMotionblog - "het is toch heel gewoon wat ik allemaal doe"
Het einde van het kalenderjaar is een mooi moment om de trein even stil te zetten, achterom te kijken en betekenis te geven aan al je activiteiten. Denk eens terug aan vijf jaar geleden: wie was je en wat deed je toen? Je zult een grote ontwikkeling bij jezelf waarnemen. » lees verder 
Leerlingmentoren verhogen het veiligheidsgevoel
Het project leerlingmentoren van het Varendonck College richt zich op het terugdringen van pestgedrag onder leerlingen. Leerlingen uit hogere leerjaren worden gekoppeld aan leerlingen uit de brugklas. Hierdoor zijn er veel minder ruzies in een klas en is het veiligheidsgevoel onder de leerlingen meetbaar vergroot. » lees verder 
Leren van je collega's in de 'DNS Academy'      
De Nieuwste School in Tilburg deelt graag ervaringen en kennis over de manier van hun werken. De 'DNS Academy' organiseert schoolbezoeken en bijscholing voor onderwijscollega's over onder andere vakoverstijgend-, thematisch en onderzoekend leren, leren vanuit vaardigheden en werken met een digitale persoonlijke leeromgeving. Benieuwd naar het actuele aanbod? » lees verder
Kort nieuws
Tweets uit de scholen: kerstacties op de scholen
Collegetour van André Kuipers op het Cambreur College
Mobiel planetarium op Theresialyceum
Eerste WON-leerlingen ontvangen certificaat op Durendael
Wil je dagelijks een overzichtsmail met onderwijsnieuws uit de media ontvangen? Klik hier
Agenda
25 januari diversiteitsbijeenkomst
31 januari bijeenkomst anti-pestcoördinatoren
8 februari twee Meesterlijke Ontmoetingen; 'Levenslang?'
8 maart deadline inleveren praktijkwerkstukprijzen
26 maart Meesterlijke Ontmoeting 'De transitie expeditie' thema duurzaamheid
6 april deadline inleveren profielwerkstukprijzen
OMO2: 1 en 8 maart, 11 april en 16 mei verandermanagement/omgaan met weerstand
OMO2: 5, 12, 18 april en 23 mei verandermanagement verdiepingsslag