Lees hier het laatste nieuws uit vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Lees online
Nieuwsbrief 23 mei 2018
Ons Middelbaar Onderwijs
Ledenraadvergadering met Arie Slob
Op 20 juni is de jaarlijkse ledenraadvergadering van de vereniging op het Theresialyceum in Tilburg. Arie Slob, minister voor onderwijs, levert een bijdrage aan deze vergadering over o.a. onderwijskundige ontwikkelingen. Leden van de vereniging worden persoonlijk uitgenodigd voor deze vergadering. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen. » lees verder
Medewerkers OMO zeer tevreden met hun werk
Uit het medewerkersonderzoek 2017 blijkt dat de medewerkers erg tevreden zijn met hun werk en werkgever. Ze voelen zich zeer betrokken bij hun team/afdeling en bij de school/scholengroep, zijn trots op hun school en voelen zich zeker van hun baan. Er zijn ook aandachtspunten. » lees verder
Nieuwe privacywetgeving
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Alle organisaties, ook scholen, moeten dan voldoen aan deze nieuwe Europese privacywetgeving. De AVG vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In deze en in de komende nieuwsbrieven meer informatie over deze nieuwe privacywetgeving. » lees verder
Afschaffing regeling ANW-compensatie
Per 1 mei 2018 is de regeling ANW-compensatie voor leden van het pensioenfonds ABP vervallen. De vereniging biedt geen collectieve verzekering aan ter vervanging van deze regeling. Op basis van persoonlijke omstandigheden kan iedere werknemer de keuze maken om een aanvullende verzekering af te sluiten. » lees verder
“Direct en eerlijk onderwijs, daar hou ik van”
Rubriek: collega met passie
Mark van der Waals is docent biologie en nask op het Domeinplein aan het Sondervick College in Veldhoven. “Dit is een aparte afdeling, bedoeld voor kwetsbare kinderen. Kinderen waaraan ik mijn hart verloren heb en ik mijn ziel en zaligheid kwijt kan.” » lees verder
Crossmentoring; kijkje in een andere keuken
Van het Fioretti College in Veghel naar de Nederlandsche Bank in Amsterdam: “een unieke ervaring”. Sasja van Lieshout vertelt over de opgedane inspiratie en inzichten op het gebied van kennisdelen, maatschappelijke vraagstukken, persoonlijke ambities en loopbaanperspectieven. » lees verder
Alles mag je worden, behalve ongelukkig
Loopbaanleren neemt op het Varendonck College in Someren een prominente plaats in. Het inzetten en ontwikkelen van loopbaancompetenties van de leerlingen vormt de rode draad in het vmbo-programma. De leerlingen gaan op reis naar een prachtige toekomst. Een toekomst, waarin ze alles mogen worden, behalve ongelukkig. » lees verder
Kort nieuws
Van Maerlantlyceum: over het belang van herinneren en vergeten
Kijk op Script! voor de nieuwste publicaties
Wil je dagelijks een overzichtsmail met onderwijsnieuws uit de media ontvangen? Klik hier
Agenda
30 mei bijeenkomst anti-pestcoördinatoren, meld je aan bij Joris Arts jar@fioretticollege.nl
14 juni uitreiking OMO-profielwerkstukprijs vmbo-g/t, mavo
18 juni netwerkbijeenkomst 'praktische ICT toepassingen in de lessen lichamelijke opvoeding', meld je aan bij Wouter van den Berg, netwerklo@fioretticollege.nl
20 juni Ledenraadvergadering
22 juni uitreiking OMO-profielwerkstukprijs havo, vwo
25 juni uitreiking diploma opscholingstraject pabo-afgestudeerden