Lees hier het vierjaarlijks inspectieonderzoek bestuur en scholen Lees online
Nieuwsbrief special 19 juli 2019
Ons Middelbaar Onderwijs

Vierjaarlijks inspectieonderzoek bestuur en scholen

De Inspectie van het Onderwijs heeft eind 2018/begin 2019 haar vierjaarlijkse onderzoek naar bestuur en scholen uitgevoerd bij de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Na gesprekken met bestuur en het bezoeken van diverse OMO-scholen publiceerde de Inspectie van het Onderwijs op vrijdag 19 juli haar bevindingen. Lees hier het volledige rapport.


"Dit inspectierapport legitimeert onze trots"
Reactie raad van bestuur
In een reactie aan de inspectie geeft de raad van bestuur haar zienswijze op het rapport.
Eugène Bernard, voorzitter raad van bestuur: “Dit inspectierapport legitimeert onze trots op alles wat binnen de vereniging gebeurt en bevestigt dat we op de goede weg zijn. Het is prettig dat de inspectie de stappen die gezet zijn heeft gezien en bevestigd, zowel op de onderzochte scholen als bij het bestuur. Daarnaast geeft het rapport ons handreikingen voor de verdere ontwikkeling van ons onderwijs.”  
» lees verder