Lees online
Nieuwsbrief special 23 maart 2020
Ons Middelbaar Onderwijs
Vanzelfsprekend bijzonder
Werken in het onderwijs is een passie. Een definitie van passie is: je onbaatzuchtig inzetten voor een ander vanuit je hart. Passie laat zich niet tegenhouden, dat is vanzelfsprekend en tegelijkertijd bijzonder.

In tijden van voorspoed wordt het werk van leraren als een vanzelfsprekendheid ervaren, ouders dragen met een gerust hart hun dierbare kroost elke dag over aan de professionals en die werken zich een slag in de rondte om alle eigentijdse uitdagingen in het onderwijs te integreren. Omdat werkers in het onderwijs altijd gericht zijn op de leerlingen en nauwelijks op zichzelf, zie je ze zelden op het Malieveld. Nu in tijden van tegenspoed met het coronavirus, hoor je geen geklaag over extra inspanningen. Hoe fantastisch is dat! Het sluiten van de scholen heeft niet geleid tot apathie. Apathie en passie verhouden zich namelijk niet tot elkaar! Er is geen enkele afname van jullie inzet in het belang van anderen, sterker nog het tegendeel is waar: het heeft juist een enorme stroom energie losgemaakt. Wat is dat ongelofelijk mooi om te zien en wat zijn we trots zijn op alle medewerkers van Ons Middelbaar Onderwijs! En wat is het fijn dat we er in onze vereniging niet alleen voor staan, dat we elk moment de steun van collega’s ervaren en dat we op elkaar kunnen rekenen.

Onderwijs gaat door
Leerlingen blijven voorzien van onderwijs, op welke afstand dan ook, is voor jullie vanzelfsprekend, inclusief alle extra inzet en flexibiliteit die dit vraagt. Geen enkele leraar laat haar of zijn leerlingen in de steek! Het doet mij denken aan een gedicht van Merel Morre dat mij erg aanspreekt:

Sommige mensen missen
Sommige mensen raken
Maar alle mensen missen
De mensen die zo raakten

Wij hebben het voorrecht in het onderwijs om leerlingen tijdens hun persoonlijke ontwikkeling te mogen begeleiden op weg naar zelfstandigheid. Ondanks al het goede van afstandsonderwijs zijn persoonlijk contact en interactie twee hele belangrijke pijlers van ons onderwijs. Laten we hopen dat deze lastige fase niet al te lang meer duurt, want de leerlingen missen jullie!

Tegelijkertijd maak je jezelf misschien zorgen omdat je naasten kwetsbaar zijn of dat je ze niet mag bezoeken om een arm om hun heen te kunnen slaan. Of je slaapt slecht omdat je kinderen in het buitenland slechts met moeite naar huis kunnen komen. Zoals mijn dochter net op tijd Colombia heeft kunnen verlaten. En als ze dan thuis is en de emotionele opluchting groot, denk je direct aan al die leerlingen en ouders, thuis met de laptop. Ook zij zijn onzeker over hun persoonlijke situatie qua gezondheid, werk en inkomen en het welzijn van hun familie. Het is een bijzondere tijd waarin veel niet vanzelfsprekend is en dat geldt ook voor mij en mijn gezin. En toch, jouw passie voor onderwijs laat zich daardoor niet tegenhouden, dat is bijzonder en inspireert mij en vele anderen in ons werk een stapje extra te zetten.

Compliment
Ons Middelbaar Onderwijs: ‘onderwijs met overtuiging’ is gebaseerd op de waarden goed mens, goed leven en goed handelen. Deze verbindende waarden geven houvast, richting en energie en dat merken we! Het is een groot compliment aan jullie allemaal; aan leraren, ondersteunende diensten, vrijwilligers, ouders, leidinggevenden, de scholen en bureaumedewerkers. Onze leerlingen zijn trots op jullie allemaal, net zoals wij! Voor jullie is het vanzelfsprekend je onbaatzuchtig te blijven inzetten voor de leerlingen en dat maakt het heel bijzonder! En ik weet zeker dat onze leerlingen respect hebben voor jullie en er zelf van leren hoe je samen door moeilijke tijden heen komt.

Dilemma's
Als raad van bestuur hebben we veel contact met de rectoren/directeuren, we leven intens mee. Iedere dag komt ons corona-crisisteam bij elkaar en versturen wij een update van de actuele gebeurtenissen. Daarnaast schakelen we met het ministerie en de VO-raad en stemmen we af met collega-bestuurders in Brabant. We pleiten bijvoorbeeld voor snellere duidelijkheid omtrent de school- en centrale examens. En hoe om te gaan met de kwetsbare jongeren. Onderwerpen waar jullie je ook zorgen over maken. Het roept spanningen op welke keuzes wij moeten maken, dat is heel begrijpelijk. De afweging tussen het doorgaan van de schoolexamens en de oproep van de overheid zoveel mogelijk thuis te blijven, is voor ons allemaal lastig. Wij houden ons aan de landelijke richtlijnen die gebaseerd zijn op de kennis van specialisten en vinden het onverstandig als het ‘ieder voor zich’ wordt. Het gaat wat ons betreft om eenduidigheid en vooral om sámen! We hopen dat jullie op schoolniveau, samen met alle betrokkenen, de praktische oplossingen kunnen vinden ondanks dat het niet gemakkelijk is.

Wij wensen jou heel veel sterkte en steun in deze dynamische tijd, die straks weer enigszins tot rust gaat komen. Helaas weten we nog niet wanneer. Wat we wél weten is dat we het alleen kunnen redden door er voor elkaar te zijn en met elkaar de ingewikkelde vragen op te lossen. Daar hebben wij als raad van bestuur binnen onze vereniging alle vertrouwen in, we zijn een hechte club! Zeer veel dank voor jullie gewaardeerde, onvermoeibare inzet en loyaliteit naar de leerlingen en ouders. Pas goed op jezelf en op elkaar!

Mede namens Yvonne Kops en Rob van Eijck