Lees online
Nieuwsbrief
19 juni 2020
Ons Middelbaar Onderwijs
Nieuwsbrief special: jaarverslag 2019   
Jaarverslag 2019 goedgekeurd en online
Op donderdag 18 juni 2020 heeft de ledenraad het jaarverslag van de vereniging over 2019 goedgekeurd, inclusief de jaarrekening. Het jaarverslag bevat uitgebreide informatie over de ontwikkelingen bij de vereniging en de inzet en resultaten op de verschillende scholen. Het jaarverslag is gepubliceerd op www.omojaarverslag.nl
Jaarverslag 2019: De vereniging in beweging
Koers 2023 wijst ons de weg naar de (nabije) toekomst. Als vereniging bewegen we in dezelfde richting: vorming van onze leerlingen en het ontwikkelen van hun talent door steeds zelf ook te leren van en met elkaar. 2019 was in velerlei opzichten een goed jaar waarin we onze ambities uit Koers 2023 verder hebben gerealiseerd. Dat geeft vertrouwen. 
Lees meer over de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar in het
voorwoord van het jaarverslag.
Onderzoek Inspectie
Eens in de vier jaar doet de Inspectie van het Onderwijs uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur en zijn scholen. Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet beter? Een van de conclusies van de Inspectie luidde: "OMO heeft een goede, professionele cultuur en zowel het bestuur als de scholen zijn kwaliteitsbewust." » lees verder

Stel je eigen verslag samen
Het online jaarverslag maakt het mogelijk om snel en gericht, met een paar klikken, die informatie te vinden die je het meest interessant vindt. Je kunt zoeken via de inhoudsopgave of op thema’s. Bovendien kun je een eigen 'verslag op maat' maken door rechtsboven in een artikel te klikken op '+Toevoegen aan verslag'. Er is van elke school een korte terugblik op 2019 te vinden.