Ons Middelbaar Onderwijs
Project BlockChange
Als afronding van de eerste fase van het project BlockChange vond op maandag 13 januari jongstleden een presentatie plaats op de Praktijkschool Helmond. Vol trots presenteerde de initiatiefnemer, Wim Pelgrim, samen met andere betrokken partijen de tot dusver behaalde resultaten. Het BlockChange-project biedt de mogelijkheid om de verworven competenties van de leerlingen visueel en digitaal in kaart te brengen middels een zogenoemde open badges structuur. De combinatie met blockchaintechnologie is een nieuwe manier van verzamelen en opslaan van competenties van leerlingen, in dit geval voor leerlingen uit het praktijkonderwijs. De open badges blijven in eigendom van de leerling. 
Voor meer informatie zie de site http://kennismaken.blockchange.eu
...