Ons Middelbaar Onderwijs
Leren zit ons in het bloed!

Feiten over de AOS op een rijtje
Een academische opleidingsschool is een netwerk van scholen en opleidingen. Samen leiden zij aankomende leraren op. Ook stimuleren zij praktijkonderzoek. Zij dragen bij aan professionalisering van (toekomstige) docenten. Elke OMO-school doet mee in één van de vijf AOS’en.
Doelen zijn:
 • beter leren van leerlingen;
 • de eigen schoolontwikkeling;
 • de ontwikkeling van de lerarenopleiding.
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is hoofdaanvrager van officieel vier AOS’en, waarbij functioneel die van Midden-Brabant onderverdeeld is in twee AOS’en. Alle OMO-scholen zijn al enige tijd deelnemer aan één van de vijf AOS’en (zie onderaan).

Wat gebeurt er in een AOS?
In een academische opleidingsschool wordt 40% van het curriculum van de lerarenopleiding ontwikkeld en uitgevoerd op school. Op iedere school werken gecertificeerde schoolopleiders en werkplekbegeleiders. Zij werken samen met een instituutsopleider. Ook doen docenten en studenten onderzoek naar de lespraktijk van hun eigen onderwijs.
Een academische opleidingsschool doet meer: scholen begeleiden beginnende docenten en dragen bij aan de doorlopende professionalisering van meer ervaren collega’s. Onderzoek richt zich op schoolinnovatie vanuit een eigen onderzoeksagenda.

Kortom, een academische opleidingsschool is een netwerk rond opleiden, onderwijskundig onderzoek en bijdragen aan professionalisering van (toekomstige) docenten.

Projecten
De AOS’en voeren binnen de kaders van hun samenwerkingsverband specifieke projecten uit. Het gaat om projecten die soms rechtstreeks onder het penvoerderschap vallen van de vereniging:
 • Versterking Samenwerking Lerarenopleiding en Scholen (VSLS) richt zich op thema’s als ouderbetrokkenheid, opbrengstgericht werken, omgaan met verschillen, tegengaan pestgedrag en begeleiding van beginnende docenten na afstuderen. Dit project is inmiddels afgesloten maar we zoeken wegen om dit in AOS-verband verder door te zetten.
 • Leerateliers, een nieuwe vorm van opleiden en professionaliseren, waarin lerarenopleidingen intensief samenwerken en over de muren van de opleidingen heen studenten opleiden en docenten professionaliseren met een gerichtheid op het leren van leerlingen. Iedere AOS heeft een leeratelier. De ateliers vormen een onderzoekswerkplaats voor een NRO-onderzoek.
 • Opscholingscursus van HAN, FLOT en OMO voor groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis-kader. Deze opscholingscursus is bedoeld om pabo-docenten die lesgeven aan vmbo-basis-kader in een verkorte opleiding bevoegd te maken voor de onderbouw.
 • Pilot Strategisch Human Resource Management (SHRM). Deze pilot is momenteel in ontwikkeling. 
In twee gevallen berust de leiding bij de universitaire lerarenopleidingen:
 • Begeleiding Startende Leraren (BSL). Het doel van dit project is dat beginnende leraren door intensieve coaching en begeleiding hun professionaliteit vergroten, waardoor vroegtijdige uitval wordt voorkomen.
 • Professionele Leergemeenschappen (PLG). Dit project wil docenten stimuleren om met collega’s hun eigen vakonderwijs te verbeteren of een voor hun onderwijs relevant probleem aan te pakken.
In een geval is de leiding over een project verweven: de coördinatie berust bij de vereniging en het beoogd penvoerderschap berust formeel bij de lerarenopleidingen/onderzoeksinstituten:
 • Pilot Strategisch Human Resource Management (SHRM). Deze pilot is momenteel in ontwikkeling.  
Promovendi
Er zijn in het kader van de AOS ook promovendi met een OMO-beurs:
 • Twee kandidaten zijn inmiddels gepromoveerd;
 • Zes promovendi zijn bezig met hun studie met ondersteuning van de AOS.
Partnerschappen
De scholen van deze AOS’en werken samen met de volgende instituten:
  Lerarenopleiding
 
West

Midden-Brabant
Tilburg
Midden-Brabant
Den Bosch
Noordoost

Zuidoost

1 HR + - - - -
2 HAN - - - + -
3 FLOT + + + + +
4 FSH + + + + +
5 HVK kandidaat kandidaat kandidaat kandidaat kandidaat
6 ESoE + + + + +
7 RDA + + + + +
8 ULT + + + + +
9 TU/Delft kandidaat        

Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
 • HR: Lerarenopleiding vo/bve van de Hogeschool Rotterdam
 • HAN-ILS: Instituut voor Leraar en School van de HAN
 • FLOT: Fontys Leraren Opleiding Tilburg
 • FSH: Fontys Sport Hogeschool
 • HvK: Hogeschool voor de Kunsten (kandidaat partner)
Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
 • ESoE: Eindhoven School of Education (Technische Universiteit Eindhoven)
 • RDA: Radboud Docenten Academie (Radboud Universiteit)
 • ULT: Universitaire Lerarenopleiding Tilburg (Tilburg University)
 • TU/Delft: Technische Universiteit Delft (kandidaat partner)
Aantallen en middelen
Aantallen per AOS


West        
  

Midden-
Brabant

Tilburg      
Midden-
Brabant

Den Bosch 
Noordoost


Zuidoost  


Schoolopleiders 14 14 16 17 18
Werkplekbegeleiders 250 225 165 328 200
Onderzoekscoördinatoren 1 5 5 5 7
Aantal docenten die
onderzoek doen
 
18
 
20
 
± 10
 
± 10
 
14

De AOS’en plaatsten in 2016-2017 de volgende aantallen studenten (die in aanmerking komen voor subsidie): 
AOS
 
Aantal studenten

Noordoost
 
418

Zuidoost
 
243

Midden-Brabant Tilburg
Midden-Brabant Den Bosch
377

West
 
267

Totaal 1305

Deze aantallen geven recht op een subsidie van ruim 1,7 miljoen euro. Daarnaast investeert de vereniging jaarlijks een bedrag bijna een miljoen euro in de academische opleidingsscholen. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) subsidieert voor de schooljaren 2017/2018 en 2018/2019 een bedrag van in totaal € 300.000 voor de leerateliers. Elke school in een AOS
 • AOS Noordoost-Brabant
 • penvoerder Jean Wiertz
 • programmadirecteur Corry Kocken
  • Eckartcollege en Pleincollege Nuenen
  • Elzendaalcollege in Boxmeer en Gennep
  • Fioretti College
  • Maaslandcollege
  • Merletcollege in Cuijk, Grave en Mill
  • OMO Scholengroep Helmond
   • Carolus Borromeus College
   • Dr.-Knippenbergcollege
   • Praktijkschool Helmond
   • Vakcollege Helmond
  • Zwijsen College Veghel 
 • AOS Zuidoost-Brabant
 • penvoerder Irma van Nieuwenhuijsen
 • programmadirecteur Corry Kocken
  • Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne
   • Alfrinkcollege
   • De Sprong
   • Hub van Doornecollege
   • Peellandcollege
  • Rythovius College
  • Scholengemeenschap Were Di
  • Scholengroep Het Plein
   • ‘t Antoon
   • Aloysius/De Roosten
   • Pleinschool Helder
   • Praktijkschool Eindhoven
   • Sint-Joriscollege
   • Vakcollege Eindhoven
  • Sondervick College
  • Van Maerlantlyceum
  • Varendonck College in Asten en Someren 
 • AOS Midden-Brabant – regio Den Bosch (substructuur)
 • penvoerder Marjo van IJzendoorn
 • programmadirecteur Thea Prinsen
  • Baanderherencollege
  • Bossche Vakschool
  • Gymnasium Beekvliet
  • Jacob-Roelandslyceum
  • Jeroen Bosch College
  • Maurick College
  • Rodenborch-College
  • Sint-Janslyceum
  • Van Maerlant 
 • AOS Midden-Brabant – regio Tilburg (substructuur)
 • penvoerder Maria Michels
 • programmadirecteur Thea Prinsen
  • 2College
   • Cobbenhagenlyceum
   • Cobbenhagenmavo
   • Durendael
   • EOA Oisterwijk
   • Jozefmavo
   • Ruivenmavo
  • De Nieuwste School
  • Mill-Hillcollege
  • Odulphuslyceum
  • Theresialyceum 
 • AOS-West-Brabant
 • penvoerder Marijke Broodbakker
 • programmadirecteur Eveline van Hoppe
  • Kwadrant Scholengroep
   • Cambreur College
   • Hanze College
  • Munnikenheide College in Etten-Leur en Rucphen
  • OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o.
   • Mollerlyceum
   • ’t R@velijn
   • ZuidWestHoek College
  • OMO Scholengroep De Langstraat
   • d’Oultremontcollege
   • Mollercollege
   • Van Haestrechtcollege
   • Walewyc-mavo
  • OMO scholengroep Tongerlo
   • Da Vinci College
   • Gertrudiscollege (Norbertus Gertrudis mavo)
   • Norbertuscollege (Norbertus Gertrudis lyceum)
  • Roncalli Scholengemeenschap