Ons Middelbaar Onderwijs
Verstuur je bestanden veilig via OMO-Transfer
In de vereniging is veel privacygevoelige informatie aanwezig. Het kan zijn dat je deze informatie met collega’s of externen moet delen om je werk mogelijk te maken. De bestanden kunnen qua gevoeligheid en vaak ook qua omvang niet per mail verstuurd worden. WeTransfer is een veelgebruikte tool om grote bestanden aan elkaar te versturen. Echter, deze tool is niet voldoende afgeschermd en dus gevoelig voor datalekken.

OMO-Transfer
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft OMO-bureau de OMO-Transfer applicatie ontwikkeld. Met deze applicatie kun je op een veilige en verantwoorde manier bestanden delen die bedrijfs- en privacygevoelige gegevens bevatten.
De applicatie is uitsluitend bedoeld voor het uitwisselen van zakelijke bestanden.
 
Waar en hoe?
OMO-Transfer is te vinden via de applicaties-pagina van het OMO-Portaal onder Downloads. Je moet hiervoor eerst inloggen.

In het kort hoe het werkt:

• Je opent op het OMO-portaal de applicaties-pagina en kies de optie ‘Downloads’;
• Kies vervolgens onder het kopje OMO-Transfer voor ‘Bestanden Verzenden’;
• Vul in het veld E-mailadres ontvanger(s) één of meerdere geldige e-mailadressen in;
• Klik op de knop ‘Controleer E-mailontvanger’;
• Vervolgens kun je één of meerdere bestanden die je wilt verzenden naar het gemarkeerde vak slepen.    De maximale grootte per bestand bedraagt 1 Gb;
• Door middel van het grijze ‘prullenbak icoon’ achter de bestandsnaam kan een bestand worden verwijderd uit de lijst;
• Met de knop ‘Alle Geüploade Bestanden Annuleren’ (alleen zichtbaar indien er meerdere bestanden in de lijst staan) kun je de complete lijst wissen;
• Klik indien akkoord op de knop ‘Verzenden’;
• De ontvanger, als het een OMO-medewerker betreft, krijgt een e-mail met de melding dat hij/zij bestanden kan downloaden;
• Als de ontvanger een externe relatie is krijg je als verzender een unieke code die je aan de ontvanger zelf, telefonisch of per mail, kunt doorgeven. De ontvanger heeft de code nodig om de bestanden te kunnen downloaden;
• De ontvanger opent op het OMO-portaal de Applicaties-pagina en kies de optie ‘Downloads’;
• Kies vervolgens ‘OMO-Transfer’, ‘Bestanden Ontvangen’;
• Klik op het groene pijltje om het betreffende bestand te downloaden en op te slaan via de Windows verkenner op een vrij te kiezen locatie;
• Met het rode “prullenbak icoon” kun je een bestand verwijderen uit de lijst;
• Als je bestanden verzonden hebt aan een externe relatie, zal deze via de aan hem of haar gemailde link eerst de unieke code moet ingegeven;
• Bestanden blijven zeven dagen beschikbaar. Daarna worden ze automatisch verwijderd.
 
Een meer uitgebreide handleiding van OMO-Transfer vind je, na inlog, op het OMO portaal. 
 
Als je nog vragen of opmerkingen hebt kan je contact opnemen met helpdesk-ict@omo.nl